Innowacje pedagogiczne

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

Wyzwania współczesnej edukacji są klarowne. Rzeczywistość dynamicznie się zmienia, a umiejętność dostosowania się do niej to dziś priorytet dla naszej kadry pedagogicznej. Dyrekcja musi sprawnie zarządzać zmianą, a nauczyciele stają się pośrednikami zmian w szkole.

Zapoznaj się z nietypowymi rozwiązaniami, jakie przygotowali nasi innowatorzy dla dzieci.


Deutsch lernen kann auch Spaß machen!

„Nauka języka niemieckiego może także sprawiać przyjemność

Autorka: Hanna Kamieńska – Maniek

Praktyczna nauka języka niemieckiego w sytuacjach codziennych jest świetnym sposobem na przekazanie treści programowych.

Bardzo ważne w nauce języka są wielokrotnie stosowane powtórzenia, które podawane w sposób atrakcyjny i ciekawy zwiększą efektywność nauczania i utwierdzą w przekonaniu, że nauka języków i kontakt z językiem może być przyjemny.

W związku z powyższym stosowanie ćwiczeń interaktywnych, platform edukacyjnych, gier i zabaw językowych oraz stworzenie uczniom możliwości doskonalenia języka w sytuacjach codziennych poprzez wycieczki i bezpośrednie relacje z innymi uczniami może rozbudzić w nich chęć i motywację do nauki.

Liebe Grüβe
Eure Deutschlehrerin

 


„Masz wiadomość”

Autorka: Sylwia Kaliciak – Kulas

Innowacja „Masz wiadomość” realizowana będzie w klasie 2a. Polegać będzie na wymianie korespondencji z klasą 2b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące. Celem innowacji jest rozwój logicznego i kreatywnego myślenia, poszerzanie słownictwa, a przede wszystkim rozwinięcie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych, takich jak opowiadanie czy relacja, a także krótszych form pisemnych, jak życzenia lub e-maile. Uczniowie nauczą się budować zdania pojedyncze i złożone oraz będą potrafili właściwie stosować formy grzecznościowe. Korespondując na piśmie ze swoimi rówieśnikami, w atrakcyjny sposób będą doskonalić również technikę czytania, a także przyswoją zasady ortograficzne.

 


„Od Kubusia Puchatka do Książąt Pszczyńskich”

Autorki: Karolina Janik, Sylwia Kaliciak – Kulas

Innowacja będzie wdrażana w bieżącym roku szkolnym w klasie 2a i 6a i będzie dotyczyła współpracy między klasami oraz między naszą szkołą a jednym z pszczyńskich przedszkoli. Obie placówki wspólnie opracują program, który będzie obejmował cele i kompetencje uczniów, które powinni osiągnąć na danym etapie edukacji. Dla młodszych dzieci innowacja będzie pomocna w płynnym przejściu z przedszkola do szkoły, możliwość oswojenia się z nią i zminimalizowania lęków. Dzieci starsze będą angażowane w przeprowadzeniu ciekawych fragmentów lekcji z poszczególnych przedmiotów, warsztatów pokazowych, uczących podstaw swoich pasji, będą dzielili się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.


Projekt regionalno – historyczny „Jesteśmy stąd”

Autorki: Joanna Fronia, Lucyna Markowska

Ogromne znaczenie dla procesu kształtowania się osobowości młodego człowieka ma niewątpliwie świadomość własnej tożsamości i przynależności do określonej wspólnoty oraz miejsca, które wywierają wpływ na formowanie się systemu wartości i sposobu postrzegania otaczających zjawisk. O potrzebie poszukiwania swoich „korzeni” przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 świadczy fakt, że niektórzy z nich biorą udział w zajęciach i występach Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Jedynka”, uczestniczą w ważnych wydarzeniach kulturalnych swojego miasta, współpracują ze Szkołą Podstawową nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, posiadają w placówce Izbę Regionalną, którą mogą wykorzystać, poznając kulturę swojej miejscowości i okolic.

Zainteresowanie tematyką regionalną i poszukiwanie własnej tożsamości przez uczniów należy z pewnością podsycać. Zaciekawienie własnym regionem, duma z dokonań przodków i przekazywanych tradycji to fundamenty, na których młodzi ludzie kształtują następnie postawę otwartości na inne kultury i przygotowują się do uczestnictwa w ich przejawach. W czasie zajęć projektu regionalnego „Jesteśmy stąd” uczniowie będą zatem mogli rozwijać swoje zainteresowania i poznawać elementy wiedzy o regionie.