Grono Pedagogiczne

Dyrekcja Szkoły
mgr Witold Wiktorczyk – Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Groborz – Wicedyrektor Szkoły

Nauczyciele

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

Alina Utrata – pedagog, terapia pedagogiczna

Katarzyna Kujawska – psycholog, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog

Anna Piętka – logopeda

 

Edukacja wczesnoszkolna:

Renata Łyszkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 1a

Beata Koczara – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 1b

Sylwia Kaliciak-Kulas – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 2a

Barbara Sitek-Potoczko – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog, wychowawca kl. 2b

Urszula Chroszcz – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wych. kl. 3a

Alicja Kotalczyk – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 3b

 

Nauczyciele przedmiotowi:

Lucyna Markowska – język polski, terapia pedagogiczna

Anna Bienioszek – język polski, język angielski, wychowawca kl. 4a

Grażyna Pająk – język polski, wychowawca kl. 6b

Patrycja Trela – język polski

Edyta Walkowiak – język angielski, wychowawca kl. 6c

Wiktoria Bryła – język angielski

Elżbieta Matula – język francuski

Beata Folek – język francuski

Ewa Czernecka – matematyka, wychowawca kl. 7a

Katarzyna Pichnar – matematyka

Sylwia Piech-Henek – matematyka

Barbara Felusiak-Zawada – biologia, matematyka

Gabriela Sroga – geografia

Joanna Fronia – historia, WOS, terapia pedagogiczna, wychowawca kl. 8b

Stella Olek – historia, wychowawca świetlicy

Wioletta Glaeser – chemia, wychowawca kl. 8a

Aleksandra Niemiec – muzyka, wychowawca świetlicy, wychowawca kl. 4b

Dorota Groborz – informatyka

Piotr Czekaj – technika, informatyka, muzyka

Magdalena Musioł – fizyka, technika, doradztwo zawodowe, wychowawca kl. 4c

Zuzanna Ryś – religia, plastyka

s. Henryka Sobina – religia

Agnieszka Biela – edukacja dla bezpieczeństwa

Joanna Hochuł – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 5a

Zbigniew Oszek – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 5b

Korneliusz Pala – wychowanie fizyczne

Anna Solarczyk – wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagog

 

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia:

Witold Wiktorczyk – nauczyciel współorganizujący

Edyta Skotnica – nauczyciel współorganizujący, surdopedagog

Elżbieta Znaj-Stawczyk – nauczyciel współorganizujący

Maria Zuber – nauczyciel współorganizujący, historia

Hanna Kamieńska-Maniek – nauczyciel współorganizujący, wychowawca kl. 7b, język niemiecki

Natalia Sajdok – nauczyciel współorganizujący, muzyka

Joanna Lis – nauczyciel współorganizujący, biologia, przyroda

Aleksandra Loster – nauczyciel współorganizujący

Weronika Topór- nauczyciel współorganizujący

Karolina Janik – nauczyciel współorganizujący, Integracja Sensoryczna: terapia ruchowa, wychowawca kl. 6a

 

Świetlica:

Aleksandra Niemiec

Jolanta Trzos- Marzec

Stella Olek

Anna Krawczyk

Wioletta Glaeser

 

Biblioteka:

Agnieszka Paździor

 

Zajęcia pozalekcyjne:

Danuta Abramowicz-Heczko – edukacja regionalna 

Henryk Brandys – robotyka

Elżbieta Tutas – zajęcia rękodzielnicze „Supełek”