Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Zebrania z rodzicami

22, 23 września 2020 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

4.

Informacja o ocenach przewidywanych na I semestr

15 grudnia 2020 r. – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

8 stycznia 2021 r.- informacja o pozostałych ocenach przewidywanych

5.

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

15.01.2021 r.

6.

Zebrania z rodzicami

19 – 20.01.2021 r.

7.

Rozpoczęcie II semestru

18.01.2021 r.

8.

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2021 r.

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

10.

Egzaminy ósmoklasistów

25 – 27 maja 2021 r.

11.

Zebrania z rodzicami

18-19.05.2021 r.

12.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

18 maja 2021 r.- informacja

o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

11 czerwca 2021 r.- informacja o pozostałych ocenach przewidywanych

13.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

18.06.2012 r.

14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

15.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

16.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

W tych dniach organizowane są zajęcia świetlicowe w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

 14 października 2020 r.
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

25 – 27 maja 2021 r. – egzaminy ósmoklasistów

30.04.2021 r. (piątek)

4 czerwca 2021 r.- piątek po Bożym Ciele