Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2.09.2019Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
17.09.2019 ZEBRANIE Z RODZICAMI
23.12- 31.12.2019Zimowa przerwa świąteczna 
07.01.2020 ZEBRANIE Z RODZICAMI
13.01- 26.01.2020Ferie zimowe 
9.04-14.04Wiosenna przerwa świąteczna 
21.04- 23.04.2020Egzamin ósmoklasisty 
28.04.2020 ZEBRANIE Z RODZICAMI
26.06.2020Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
21.04.2020, 22.04.2020, 23.04.2020, 12.06.2020Dni wolne od zajęć dydaktycznych