Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Zebrania z rodzicami

21(kl.1-5), 22(kl.6-8) września 2021 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

4.

Informacja o ocenach przewidywanych na I semestr

17 grudnia 2021 r. – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

7 stycznia 2021 r.- informacja o pozostałych ocenach przewidywanych

5.

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

14 stycznia 2022 r.

6.

Zebrania z rodzicami

17-21 stycznia 2022 r.

7.

Rozpoczęcie II semestru

17 stycznia 2022 r.

8.

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r.

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

10.

Egzaminy ósmoklasistów

24 – 26 maja 2022 r.

11.

Zebrania z rodzicami

16-22 maja 2022 r.

12.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

23 maja 2022 r.- informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

13 czerwca 2021 r.- informacja o pozostałych ocenach przewidywanych

13.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

20 czerwca 2022 r.

14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

15.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

16.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W tych dniach organizowane są zajęcia świetlicowe – po wcześniejszym zgłoszeniu –
w godzinach pracy świetlicy szkolnej

 14 października 2021 r.
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

12 listopada 2021 r.-(piątek po,Św.Niepodl.)

7 stycznia 2022 r. piątek po Św. Trzech Króli

29 kwietnia 2022 (piątek przed majowym weekendem)

2 maja 2022 r. (poniedziałek między świętami w czasie weekendu  majowego)

24 – 26 maja 2022 r. – egzaminy ósmoklasistów

17 czerwca 2022 r.- piątek po Bożym Ciele