Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zebrania z rodzicami

15 września 2022 r. 

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

4.

Informacja o ocenach przewidywanych na I semestr

 13 grudnia 2022 r. – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

5 stycznia 2023 r. – informacja o pozostałych ocenach przewidywanych

5.

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

 13 stycznia 2023 r.

6.

Zebrania z rodzicami

10 stycznia 2023 r. 

7.

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023 r.

8.  

Rozpoczęcie II semestru

30 stycznia 2023 r.

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

10.

Egzaminy ósmoklasistów

 23 – 25 maja 2023 r.

11.

Zebrania z rodzicami

16 maja 2023r. 

12.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

19 maja 2023 r. – informacja
o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

12 czerwca 2023 r. – informacja
o pozostałych ocenach przewidywanych

13.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

19 czerwca 2023 r. 

14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

15.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

16.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W tych dniach organizowane są zajęcia świetlicowe – po wcześniejszym zgłoszeniu –
w godzinach pracy świetlicy szkolnej

31 października 2022 r.

02 maja 2023 r.

23, 24, 25 maja 2023 r. – egzaminy ósmoklasisty

9 czerwca 2023 r.