Historia szkoły

Jak wynika z Kroniki Parafialnej Kościoła Katolickiego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Pszczynie, w 1896 roku przystąpiono do budowy szkoły „ z prawdziwego zdarzenia”- czyli naszej szkoły.

Poświęcenie nowej szkoły odbyło się w dniu 27 marca 1897 roku a naukę w niej rozpoczęto już 1 kwietnia 1897 roku. Szkoła ta służyła młodzieży polskiej. W czasach zaborów stałą się narzędziem germanizacji.

W chwili przejęcia szkolnictwa przez władze polskie, tj. 3 września 1922 roku szkoła ta była szkołą 7-klasową z dziewięcioma oddziałami. Podzielono ją wówczas na sześć klas polskich, w których uczyło się 287 uczniów i cztery klasy niemieckie, do których uczęszczało 154 uczniów. Szkoła niemiecka i polska znajdowały się w dwóch osobnych budynkach przy ulicy Powstańców 1 (dzisiejsza Bogedaina), które pozostawały pod wspólnym administracyjnym kierownictwem p. Alojzego Hessa. Kierownikiem szkoły mniejszości narodowej był Jan Pilch.

Z danych statystycznych z 1 grudnia1925roku wynika, że budynek szkoły polskiej posiadał siedem izb lekcyjnych-360m, w których nauczało siedmiu nauczycieli i jeden nauczyciel nieetatowy. W ciągu tygodnia przeprowadzono ogółem 166 godzin lekcyjnych. W budynku drugim znajdowała się jedna izba lekcyjna -49.5 m, w której nauczał jeden nauczyciel przeprowadzając 29 godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia.

1 września 1928 roku wzrosła ilość uczniów do 388 i szkoła ta stała się „Publiczną
8-klasową Szkołą Powszechną numer 1 w Pszczynie.” Na początku lat trzydziestych, na wniosek kierownika Alojzego Hessa, przy poparciu burmistrza Fingi, postanowiono połączyć obydwa budynki szkolne, tzn. gmach Ewangelickiej Szkoły Niemieckiej i 8-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej. Wykonania tych prac podjął się właściciel warsztatu budowlanego G.Liszka. Przystąpiono również do budowy kotłowni i hali gimnastycznej.

1 września 1938 roku podjęto uchwałę (…) „ o ulokowaniu na czas przejściowy,
w związku z remontem szkoły, wartościowego inwentarza w opróżnionym mieszkaniu po pani Hoinkisowej w domu przy ulicy Kopernika 18.” (…)

18 października 1938r. rozpoczęto remont kotłowni centralnego ogrzewania, ubikacji, okien i elewacji zewnętrznych, który ukończono w marcu 1939 roku.

Działania wojenne spowodowały ogromne zniszczenia na terenie całego kraju, również w Pszczynie. Nasza szkoła poniosła ogromne straty. Budynek został częściowo uszkodzony – w prawym skrzydle na pierwszym piętrze eksplodował pocisk artyleryjski
i rozbite zostały trzy ściany wewnętrzne oraz z jednej trzeciej części budynku wyleciały wszystkie szyby natomiast całe wyposażenie zostało wywiezione przez Niemców lub uległo zniszczeniu.

Działalność swoją szkoła rozpoczęła już 26 marca 1945r. kiedy to zaczęły się zapisy do szkoły (480 dzieci ) i przedszkola (127 dzieci ). Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 2 kwietnia 1945r. kierownikiem nadal pozostawał p. Alojzy Hess.

Następnie stanowisko to sprawowali p. Stanisław Kwiatkowski

Od 1947 – 1970 p. Czesław Chyba,

Od 1970 – 1991 mgr Jan Buchta,

Od 1991 – 2001 mgr Czesław Starz

Od 2000 – mgr Witold Wiktorczyk

Jak wynika z kroniki szkolnej od lat pięćdziesiątych do 1981r. liczba uczniów wynosiła ok. 1040 taki stan utrzymywał się aż do momentu oddania do użytku Szkoły Podstawowej nr 18, do której przeszło 400 naszych uczniów.

W 1991 kiedy oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 21 naszą szkołę opuściło 277 dzieci. Od 1992 – szkoła liczyła wówczas 739 – liczba uczniów ciągle spada i w obecnej chwili wynosi 432.