Rekrutacja

Informacja dla rodziców dzieci w wieku szkolnym

Zapisy do szkół obwodowych oraz postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo!

12 marca br. zostanie uruchomiony serwis internetowy
https://sp-pszczyna.nabory.pl przeznaczony do zgłoszenia lub rekrutacji na wolne miejsca dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w gminie Pszczyna na rok szkolny 2024/2025.  

Uruchomienie w 2024 roku zgłoszeń/rekrutacji elektronicznej do szkół podstawowych ma na celu usprawnienie procesu zgłoszeń/rekrutacji.                   Po wydrukowaniu z systemu zgłoszenia/ wniosku i jego podpisaniu, koniecznym będzie jego przesłanie wraz z wymaganymi załącznikami  pocztą lub osobiste złożenie w szkole.

W serwisie znajdą Państwo informację na temat:

W serwisie znajdą Państwo informację na temat: 

 • ofertę szkół podstawowych 
 • zasad przyjęcia do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2024/2025;  
 • terminów zgłoszeń/ przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  
 • druków zgłoszeń/wniosków oraz stosowanych oświadczeń niezbędnych na etapie zgłoszenia/ rekrutacji do szkoły podstawowej, 
 • kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria  
 • obwodów szkół podstawowych

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE

REKRUTACJA DO KLASY I na rok szkolny 2024/2025

Zapisy i rekrutacja będą się odbywały elektronicznie na stronie: 

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz  ZGŁOSZENIA  i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej. 

Po wypełnieniu w systemie, formularz należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły,  w obwodzie której zamieszkuje dziecko. 

W przypadku zapisu do szkoły obwodowej, dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów – będzie ono przyjęte do tej szkoły z urzędu. 

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie  od dnia 12 marca 2024 r. godz. 8:00 do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godz.20:00 

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU 

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły poza obwodowej, w przypadku, gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I. 

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 12 marca 2024 r. godz. 8:00 do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godz. 20:00. 

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji. 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. 

Wszystkie informacje dot. rekrutacji znajdziecie Państwo poniżej: 

https://bip.pszczyna.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-2024-2025-do-klasy-i-szkoly-podstawowej

Granice obwodu  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH
W PSZCZYNIE:

 Osiedle Stare Miasto

 1. Bielska – lewa strona nr nieparzysty 1,ul. M. Kopernika – wszystkie numery parzyste;
  ul. Dworcowa – nr parzyste od 2-12; ul. Młyńska; ul. Wojska Polskiego;
  ul. Warowna;
  ul. Garncarska; ul. Bramkowa; ul. Strażacka; ul. Rymarska; ul. Rynek; ul. Bolesława Chrobrego; Plac Targowy; ul. Targowa; ul. Piekarska; ul. Tkacka;
  ul. Piastowska;
  ul. Piwowarska; ul. Basztowa; pl. Ks. Prałata Józefa Kuczery; ul. Ratuszowa;
  ul. Bednarska; ul. Bankowa; ul. Brama Wybrańców,

Osiedle Śródmieście

 1. ul. Dworcowa – wszystkie nr nieparzyste oraz numery parzyste od 14 do końca;
 2. M. Kopernika – wszystkie nr nieparzyste; ul. Bielska – nr nieparzyste od 3 -13;
  ul. Wojciecha Korfantego – wszystkie nr parzyste; ul. Ks. Biskupa Bogedaina – wszystkie nr nieparzyste oraz parzyste od nr 2-8; ul. Stefana Batorego; ul. 3 Maja; ul. Sokoła; Plac Dworcowy; ul. Tadeusza Kościuszki; Plac Wolności i Zwycięstwa; ul. L. Zamenhofa; ul. Józefa Poniatowskiego; ul. Józefa Brudnego (dawniej Gwardii Ludowej); ul. Jana Kilińskiego; ul. Dr. Witolda Antesa,

Osiedle Siedlice

 1. ks. biskupa Bogedaina- nr parzyste od 14 do końca;
  ul. Wojciecha Korfantego- wszystkie numery nieparzyste;
  ul. W. Jagiełły; ul. Jana III Sobieskiego;
  ul. ks. Biskupa H. Bednorza

Osiedle Józefa Piłsudskiego

 1. Bieruńska – nr parzyste od nr 2 do nr 30 ;
  ul. Katowicka – nr parzyste od nr 2 do nr 32;
  ul. Generała Hallera – nr parzyste od nr 2 do nr 16,16a,16b oraz nr nieparzyste od nr 1 do nr 17;
  ul. Maków; ul. Krokusów;
  ul. Partyzantów – nr parzyste od nr 2 do nr 24 oraz nr nieparzyste od nr 1 do nr 27;
  ul. Różana; ul. Narcyzów; ul. Bratków; ul. Tulipanów;
  ul. Astrów; ul. Parkowa; ul. Hubalczyków; ul. Złocieni; ul. Storczyków