Grono Pedagogiczne

Dyrekcja szkoły
mgr Witold Wiktorczyk – Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Groborz – Wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

Danuta Abramowicz-Heczko – edukacja regionalna 
Irena Baster – logopeda 
Agnieszka Biela – edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Bienioszek – język polski, język angielski, 
Henryk Brandys – zajęcia pozalekcyjne: robotyka
Wiktoria Bryła – język angielski
Urszula Chroszcz – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wych. kl. 2a
Piotr Czekaj – technika, informatyka, muzyka, wych. kl. 8e
Ewa Czernecka – matematyka, wych. kl. 6a
Klaudia Dajka – wych. OP 1-3, nauczyciel współorganizujący
Bogumiła Englert – plastyka, technika, wych. kl. 5c
Barbara Felusiak-Zawada – biologia, wych. OP 4-6
Joanna Fronia – historia, wos, terapia pedagogiczna, wych. kl. 7b
Wioletta Glaeser – chemia, wychowawca świetlicy
Dorota Groborz – informatyka
Joanna Hochuł – wychowanie fizyczne, wych. kl. 4a
Karolina Janik – nauczyciel współorganizujący, wych. kl. 5a
Katarzyna Janusz – język angielski, wych. kl. 8b
Sylwia Kaliciak-Kulas – edukacja wczesnoszkolna, kl. 1
Maria Koczy – język polski, język francuski, wychowawca kl. 7a
Anna Krawczyk – wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący
Katarzyna Kujawska – psycholog, surdopedagog, tyflopedagog 
Joanna Lis – nauczyciel współorganizujący, biologia, przyroda
Aleksandra Loster – nauczyciel współorganizujący
Renata Łyszkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3a, logopeda
Elżbieta Matula – język francuski
Grażyna Milczanowska – język niemiecki
Magdalena Musioł – fizyka, technika, doradztwo zawodowe
Aleksandra Niemiec – muzyka, wychowawca świetlicy, wych. kl. 8c
Stella Olek – historia, wychowawca świetlicy
Zbigniew Oszek – wychowanie fizyczne, wych. kl. 4b
Grażyna Pająk – język polski, wych. kl. 5b
Korneliusz Pala – wychowanie fizycznem wych. kl. 6b
Katarzyna Pichnar – matematyka
Sylwia Piech-Henek – matematyka
Anna Pieczka – wychowanie fizyczne, wych. kl. 8d
Zuzanna Ryś – religia
Natalia Sajdok – nauczyciel współorganizujący, muzyka
Barbara Sitek-Potoczko – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog, wych. kl.1
Edyta Skotnica – nauczyciel współorganizujący, surdopedagog
s. Henryka Sobina – religia
Anna Solarczyk – wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagog
Gabriela Sroga – geografia
Beata Studzieńska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wych. kl. 2b
Beata Szczypka – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3c
Patrycja Trela – język polski, wych. kl. 8a
Jolanta Trzos- Marzec – wychowawca świetlicy, rehabilitacja ruchowa
Monika Tumula – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wych. kl. 3b
Elżbieta Tutas – bibliotekarz
Alina Utrata – pedagog, terapia pedagogiczna
Edyta Walkowiak – język angielski
Elżbieta Znaj-Stawczyk – nauczyciel współorganizujący
Maria Zuber – nauczyciel współorganizujący, historia
Urszula Zygmunt – matematyka