Grono Pedagogiczne

Dyrekcja szkoły
mgr Witold Wiktorczyk – Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Groborz – Wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

Alina Utrata – pedagog, terapia pedagogiczna,

Katarzyna Kujawska – psycholog, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog,

Anna Piętka – logopeda,

 

Edukacja wczesnoszkolna:

Renata Łyszkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 1a,

Beata Koczara – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 1b,

Sylwia Kaliciak-Kulas – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 2a,

Barbara Sitek-Potoczko – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog, wychowawca kl. 2b,

Urszula Chroszcz – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wych. kl. 3a,

Alicja Kotalczyk – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 3b,

 

Nauczyciele przedmiotowi:

Lucyna Markowska – język polski, terapia pedagogiczna,

Anna Bienioszek – język polski, język angielski, wychowawca kl. 4a,

Grażyna Pająk – język polski, wychowawca kl. 6b,

Patrycja Trela – język polski,

Edyta Walkowiak – język angielski, wychowawca kl. 6c,

Wiktoria Bryła – język angielski,

Elżbieta Matula – język francuski,

Beata Folek – język francuski,

Ewa Czernecka – matematyka, wychowawca kl. 7a,

Katarzyna Pichnar – matematyka,

Sylwia Piech-Henek – matematyka,

Barbara Felusiak-Zawada – biologia, matematyka,

Gabriela Sroga – geografia,

Joanna Fronia – historia, WOS, terapia pedagogiczna, wychowawca kl. 8b,

Stella Olek – historia, wychowawca świetlicy,

Wioletta Glaeser – chemia, wychowawca kl. 8a,

Aleksandra Niemiec – muzyka, wychowawca świetlicy, wychowawca kl. 4b,

Dorota Groborz – informatyka,

Piotr Czekaj – technika, informatyka, muzyka,

Magdalena Musioł – fizyka, technika, doradztwo zawodowe, wychowawca kl. 4c,

Zuzanna Ryś – religia, plastyka,

s. Henryka Sobina – religia,

Agnieszka Biela – edukacja dla bezpieczeństwa,

Joanna Hochuł – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 5a,

Zbigniew Oszek – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 5b,

Korneliusz Pala – wychowanie fizyczne,

Anna Solarczyk – wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagog,

 

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia:

Witold Wiktorczyk – nauczyciel współorganizujący,

Edyta Skotnica – nauczyciel współorganizujący, surdopedagog,

Elżbieta Znaj-Stawczyk – nauczyciel współorganizujący,

Maria Zuber – nauczyciel współorganizujący, historia,

Hanna Kamieńska-Maniek – nauczyciel współorganizujący, wychowawca kl. 7b, język niemiecki,

Natalia Sajdok – nauczyciel współorganizujący, muzyka,

Joanna Lis – nauczyciel współorganizujący, biologia, przyroda,

Aleksandra Loster – nauczyciel współorganizujący,

Karolina Janik – nauczyciel współorganizujący, Integracja Sensoryczna: terapia ruchowa, wychowawca kl. 6a

 

Świetlica:

Aleksandra Niemiec

Jolanta Trzos- Marzec

Stella Olek

Anna Krawczyk

Wioletta Glaeser

 

Biblioteka:

Agnieszka Paździor

 

Zajęcia pozalekcyjne:

Danuta Abramowicz-Heczko – edukacja regionalna 

Henryk Brandys – robotyka

Elżbieta Tutas – zajęcia rękodzielnicze „Supełek”