Grono Pedagogiczne

Dyrekcja szkoły
mgr Witold Wiktorczyk – Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Groborz – Wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

Danuta Abramowicz-Heczko – zajęcia taneczne
Agnieszka Biela – edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Bienioszek – język polski, język angielski, wych. kl. 7c
s. Iwona Bołoz – religia
Urszula Brachaczek-Stekla – matematyka
Henryk Brandys – robotyka
Wiktoria Bryła – język angielski
Daria Chlebek – przyroda, biologia
Urszula Chroszcz – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3b
Piotr Czekaj – technika, informatyka, wych. kl. 6e
Ewa Czernecka – matematyka, wych. kl. 4a
Bogumiła Englert – plastyka, technika, wych. kl. 8a
Joanna Fronia – historia, terapia pedagogiczna, wych. kl. 5b
Wioleta Glaeser – chemia
Dorota Groborz – informatyka
Agnieszka Harazin – fizyka
Joanna Hochuł – wychowanie fizyczne, wych. kl. 7b
Aleksandra Hoczek – plastyka
Karolina Janik – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3a
Barbara Janosz – religia
Katarzyna Janusz – język angielski, wych. kl. 6b
Hanna Kamieńska – Maniek – język niemiecki, nauczyczyciel współorganizujący
Beata Koczara – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 2a
Maria Koczy – język francuski, wychowawca świetlicy
Anna Krawczyk – wychowawca świetlicy
Danuta Krzemień – nauczyciel współorganizacujący kształcenie integracyjne
Katarzyna Kujawska – psycholog, surdopedagog, tyflopedagog 
Aleksandra Loster – nauczyciel współorganizacujący kształcenie ucznia
Renata Łyszkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 1a
Tomasz Marcinkiewicz – fizyka
Lucyna Markowska – język polski, wych. kl. 7a
Aleksandra Masternak – język polski, historia, wych. kl. 5a
Elżbieta Matula – język francuski
Aleksandra Niemiec – muzyka wychowawca świetlicy, wych. kl. 6c
Stella Olek – wychowawca świetlicy
Zbigniew Oszek – wychowanie fizyczne, wych. kl. 7d
Grażyna Pająk – język polski, wych. kl. 8b
Korneliusz Pala – wychowanie fizyczne
Agnieszka Paździor – bibliotekarz, nauczyciel współorganizacujący, wych. kl. 8c
Anna Pieczka – wychowanie fizyczne, wych. kl. 6d
Anna Piętka – logopeda
Jolanta Rabus – matematyka, wych. kl. 4b
Zuzanna Ryś – reigia
Barbara Sitek-Potoczko – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wych. kl. 2b
Edyta Skotnica – nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia, surdopedagog
Katarzyna Skrzypczyk – pedagog, doradca zawodowy, terapia pedagogiczna
Anna Solarczyk – wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagog.
Gabriela Sroga – geografia
Beata Studzieńska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wych. kl. 3c
Mirela Swoboda – historia, wiedza o społeczeństwie, wych. kl. 6a
Weronika Topór – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 1c
Patrycja Trela – język polski
Jolanta Trzos- Marzec – wychowawca świetlicy, rehabilitacja ruchowa
Monika Tumula – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wych. kl. 1b
Elżbieta Tutas – bibliotekarz
Alina Utrata – pedagog, terapia pedagogiczna
Katarzyna Walecka – przyroda, biologia
Edyta Walkowiak – język angielski
Mateusz Wiktorczyk – nauczyciel współorganizujący, rehabilitacja ruchowa
Maria Zuber – Nauczyciel współorganizujący
Urszula Zygmunt – matematyka
Tomasz Zygmunt – informatyka