Grono Pedagogiczne

Dyrekcja szkoły
mgr Witold Wiktorczyk – Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Groborz – Wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

Danuta Abramowicz-Heczko – edukacja regionalna 
Irena Baster – logopeda 
Agnieszka Biela – edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Bienioszek – język polski, język angielski, wych. kl. 8c
Urszula Brachaczek-Stekla – matematyka
Henryk Brandys – zajęcia pozalekcyjne: robotyka
Daria Chlebek – biologia
Urszula Chroszcz – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wych. kl. 1a
Piotr Czekaj – technika, informatyka, muzyka, wych. kl. 7e
Ewa Czernecka – matematyka, wych. kl. 5a
Agnieszka Dremlik – pedagog, nauczyciel współorganizujący
Bogumiła Englert – plastyka, technika, wych. kl. 4c
Barbara Felusiak-Zawada – przyroda, biologia
Joanna Fronia – historia, wos, terapia pedagogiczna, wych. kl. 6b
Górecka-Fochtman Aleksandra – chemia
Dorota Groborz – informatyka
Dominika Gruszka – chemia
Joanna Hochuł – wychowanie fizyczne, wych. kl. 8b
Karolina Janik – nauczyciel współorganizujący, wych. kl. 4a
Barbara Janosz – religia
Katarzyna Janusz – język angielski, wych. kl. 7b
Patrycja Jasiukiewicz-Lach – nauczyciel współorganizujący
Sylwia Kaliciak-Kulas – nauczyciel współorganizujący
Hanna Kamieńska – Maniek – język niemiecki, nauczyciel współorganizujący, wych.kl.5b
Beata Koczara – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3a
Maria Koczy – język francuski, wychowawca świetlicy
Anna Krawczyk – wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący
Katarzyna Kujawska – psycholog, surdopedagog, tyflopedagog 
Aleksandra Loster – nauczyciel współorganizacujący
Renata Łyszkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 2a
Lucyna Markowska – język polski, terapia pedagogiczna, wych. kl. 8a
Aleksandra Masternak – język polski, historia, wych. kl. 6a
Elżbieta Matula – język francuski
Magdalena Musioł – fizyka, doradztwo zawodowe
Aleksandra Niemiec – muzyka, wychowawca świetlicy, wych. kl. 7c
Stella Olek – wychowawca świetlicy
Zbigniew Oszek – wychowanie fizyczne, wych. kl. 8d
Grażyna Pająk – język polski, wych. kl. 4b
Korneliusz Pala – wychowanie fizyczne
Agnieszka Paździor – bibliotekarz, nauczyciel współorganizujący,
Katarzyna Pichnar – matematyka
Sylwia Piech-Henek – matematyka
Anna Pieczka – wychowanie fizyczne, wych. kl. 7d
Zuzanna Ryś – religia
Barbara Sitek-Potoczko – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog, wych. kl.3b
Edyta Skotnica – nauczyciel współorganizujący, surdopedagog
s. Henryka Sobina – religia
Anna Solarczyk – wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagog
Gabriela Sroga – geografia
Beata Studzieńska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wych. kl. 1b
Weronika Topór – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 2c
Patrycja Trela – język polski, wych. kl. 7a
Jolanta Trzos- Marzec – wychowawca świetlicy, rehabilitacja ruchowa
Monika Tumula – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wych. kl. 2b
Elżbieta Tutas – bibliotekarz
Alina Utrata – pedagog, terapia pedagogiczna
Edyta Walkowiak – język angielski
Mateusz Wiktorczyk – rehabilitacja ruchowa
Maria Zuber – nauczyciel współorganizujący, historia
Urszula Zygmunt – matematyka