Grono Pedagogiczne

Dyrekcja szkoły
mgr Witold Wiktorczyk – Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Groborz – wicedyrektor szkoły
mgr Edyta Walkowiak – wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

s. Iwona – religia
Sylwia Bac – pomoc nauczyciela
Anna Bienioszek – język polski, język angielski
Urszula Brachaczek-Stekla – matematyka
Wiktoria Bryła – język angielski
Daria Chlebek – przyroda, biologia
Justyna Chmiel – oddziały przedszkolne
Urszula Chroszcz – nauczanie zintegrowane
Piotr Czekaj – technika, informatyka
Ewa Czernecka – matematyka
Klaudia Dajka – nauczyciel wspomagający
Bogumiła Englert – plastyka, technika
Joanna Fronia – historia
Wioleta Glaeser – chemia
Dorota Groborz – informatyka
Joanna Hochuł – wychowanie fizyczne
Aleksandra Hoczek – plastyka
Karolina Janik – nauczanie zintegrowane
Barbara Janosz – religia
Katarzyna Janusz – język angielski
Gabriela Kloc – język niemiecki
Beata Koczara – nauczanie zintegrowane
Maria Koczy- język francuski
Anna Krawczyk – świetlica
Katarzyna Kujawska – logopeda
Lucyna Markowska – język polski
Aleksandra Masternak – język polski, historia
Elżbieta Matula – język francuski
Jolanta Młodzik – nauczanie zintegrowane
Aleksandra Możdżeń – oddziały przedszkolne
Magdalena Musioł – fizyka
Aleksandra Niemiec – świetlica, muzyka
Katarzyna Olejak-Galeja – doradca zawodowy
Stella Olek – świetlica
Zbigniew Oszek – wychowanie fizyczne
Grażyna Pająk – język polski
Korneliusz Pala – wychowanie fizyczne
Jadwiga Piasecka-Matuszek – świetlica
Anna Pieczka – wychowanie fizyczne
Anna Piętka – doradca zawodowy (urlop)
Agnieszka Piesiur (urlop) – nauczanie zintegrowane
Katarzyna Płachno – oddziały przedszkolne
Barbara Sitek-Potoczko – nauczanie zintegrowane
Jolanta Pyrtek – matematyka
Agnieszka Rogóż – pomoc nauczyciela
Joanna Ryś – język angielski
Zuzanna Ryś – reigia
Edyta Skotnica – nauczyciel wspomagający
Katarzyna Skrzypczyk – pomoc psycholog.-pedagog
Bożena Sodzawiczny – oddziały przedszkolne
Anna Solarczyk – wychowanie do życia w rodzinie, pomoc psycholog.-pedagog.
Gabriela Sroga – geografia
Beata Studzieńska – nauczanie zintegrowane
Mirela Swoboda – historia, wychowanie do życia w rodzinie
Marzena Szary – doradca zawodowy
Weronika Topór – nauczanie zintegrowane
Patrycja Trela – język polski
Jolanta Trzos- Marzec – świetlica
Monika Tumula – nauczyciel wspomagający
Katarzyna Walecka – przyroda, biologia
Edyta Walkowiak – język angielski
Urszula Zygmunt – matematyka
Tomasz Zygmunt – informatyka