Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Pedagog i psycholog szkolny udzielają pomocy Dzieciom i Rodzicom na terenie szkoły lub poprzez kontakt online. Aby skontaktować się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym należy zadzwonić do pod numer 32 210 36 86 lub 606 124 679. Można również zgłosić się do wybranego specjalisty poprzez dziennik elektroniczny.

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

KATARZYNY KUJAWSKIEJ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9.00 – 14.30

13.10 – 16.10

8.00 – 14.45

8.00 – 14.45

13.10 – 15.40

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

ALINY UTRATY

PONIEDZIAŁEK    

WTOREK                

ŚRODA                     

CZWARTEK                       

PIĄTEK                               

8.00 – 15.00

9.00 – 16.00

8.00 – 15.00

9.00 – 15.30

8.00 – 13.30

GODZINY PRACY LOGOPEDY

IRENY BASTER

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

PIĄTEK

8.00 – 11.30

8.00 – 11.00

13.15 – 15.45

8.00–  11.00

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

RENATY ŁYSZKIEWICZ

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

CZWARTEK

11.30 – 15.00

11.30 – 14.30

8.00 – 11.30

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są:

  • zajęcia korekcyjno kompensacyjne,
  • zajęcia profilaktyczne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • zajęcia terapeutyczne
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas 7 – 8,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Pomocy psychologicznej udziela również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Pszczynie, tel. 32 210 37 16

 

DLA UCZNIÓW            DLA NAUCZYCIELI                  DLA RODZICÓW