Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Pedagog i psycholog szkolny udzielają pomocy Dzieciom i Rodzicom na terenie szkoły lub poprzez kontakt online. Aby skontaktować się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym należy zadzwonić do pod numer 32 210 36 86 lub 606 124 679. Można również zgłosić się do wybranego specjalisty poprzez dziennik elektroniczny.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SPECJALNEGO

KATARZYNY KUJAWSKIEJ

PONIEDZIAŁEK              8.15 – 15.00

WTOREK                         8.30 – 16.00

ŚRODA                            8.00 – 15.00

CZWARTEK                    8.00 – 14.45

PIĄTEK                           8.00 – 14.00

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

ALINY UTRATY

             PONIEDZIAŁEK              8.00 – 12.30

             WTOREK                         11.15 – 16.00

             ŚRODA                            8.00 – 12.30

            CZWARTEK                    8.00 – 14.30

            PIĄTEK                           8.45 – 11.30

GODZINY PRACY LOGOPEDY

IRENY BASTER

WTOREK

CZWARTEK

PIĄTEK

 

10.45 – 14.45

7.00 – 11.00

10.45 – 15.45

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

RENATY ŁYSZKIEWICZ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

13.30 – 15.00

11.30 – 15.00

7.45 – 8.45    11.30 – 12.30

12.30 – 14.30

12.30 – 13.30

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są:

  • zajęcia korekcyjno kompensacyjne,
  • zajęcia profilaktyczne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • zajęcia terapeutyczne
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas 7 – 8,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Pomocy psychologicznej udziela również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Pszczynie, tel. 32 210 37 16

 

DLA UCZNIÓW            DLA NAUCZYCIELI                  DLA RODZICÓW