Na lekcji techniki…

W minionym tygodniu nasi uczniowie na lekcji techniki rozpoczęli przygodę z zestawem konstrukcyjnym.

SAMOLOT I w przystępny i kreatywny sposób wprowadza uczniów w świat techniki. Pobudza ich ciekawość, wyobraźnię i wspomaga rozwój manualny. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem SAMOLOT I dotyczy technologii obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i stopów metali.

Efektem końcowym projektu jest samolot rzucany – „rzutek”, do puszczania z ręki na sali gimnastycznej, na świeżym powietrzu na boisku, w parku, czy łące.

Do budowy samolotu wykorzystujemy na zajęciach ze skrzynki narzędziowej do obróbki drewna zakupionej dzięki Laboratoriom przyszłości, w której znajduje się:

imadło

młotek

piłę małą naprężną

płaskoszczypy uniwersalne

mikroszczypce

przymiar kątowy