Program Edukacja – „Nauka poza ławką szkolną/ Study out of the desk”