Program Edukacja – „Nauka poza ławką szkolną/ Study out of the desk”

PROJEKT “STUDY OUT OF THE DESK” ORAZ WIZYTA NAUCZYCIELI
W ISLANDZKICH SZKOŁACH

 

Projekt “Nauka poza ławką szkolną “ – “ Study out of the desk ” został  dofinansowany
w ramach programu Fundusze EOG Programu Edukacja.

Założeniem projektu jest zapoznanie się z różnowrodnymi pomysłami realizowanymi
w islandzkich szkołach, a promującymi  edukację „na zewnątrz”, poza ławką szkolną.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, 5 nauczycieli wyjechało w marcu br. do Islandii, aby wziąć udział w warsztatach organizowanych dla pedagogów oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o nowe pomysły wzbogacające pracę z uczniami.

Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji związanej z nauką poza budynkiem szkoły, nauczania międzyprzedmiotowego oraz rozwinięcia współpracy międzynarodowej. Teraz pozostało już tylko, aby nabyte doświadczenie wykorzystać w pracy w sposób praktyczny, interesujący, niekoniecznie siedząc w szkolnej ławce.

PROGRAM EDUKACJA
Nauka poza ławką szkolną/ Study out of the desk

więcej o projekcie TUTAJ