Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2019/2020:

PRZEWODNICZĄCY: Grzegorz Janosz
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Tomasz Marzec
SKARBNIK: Krzysztof Simka
SEKRETARZ: Dorota Kajstura

Pozostali członkowie: Szymon Tomczykiewicz, Maciej Gandor, Patryk Rączka

Komisja rewizyjna: Iwona Kubica, Brygida Skapczyk, Patrycja Kitrasiewicz

NR KONTA: 12 8448 0004 0037 9265 3000 0001
Bank  Spółdzielczy w Pszczynie