Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW, rok szkolny 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY: Krzysztof Simka – tel. 502 701 307, e-mail: krzysztof@simkom.pl
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Maciej Gandor
SKARBNIK: Katarzyna Skwarek
SEKRETARZ: Joanna JedličkaPozostali członkowie: Patryk Rączka, Dorota Hajek, Ewa Osińska

Komisja rewizyjna: Iwona Kubica, Joanna Kobiór, Grzegorz Janosz

NR KONTA: 12 8448 0004 0037 9265 3000 0001
Bank  Spółdzielczy w Pszczynie

 

Do pobrania:

Wniosek do Rady Rodziców (Uwaga! Wydrukować dwustronnie!)

wersja PDF

wersja DOCX

wersja ODT