I miejsce p. Aleksandry Masternak

Nasza nauczycielka języka polskiego i historii – pani Aleksandra Masternak – wygrała IX Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

Nagrodzony scenariusz dotyczył tematu:  „Słyszysz? To głoska!” Powtórzenie wiadomości na temat dźwięków mowy. 

Komisja Konkursowa uznała, że p. Aleksandra wykorzystuje technologie bliskie uczniom w sposób twórczy. W lekcji pojawiają się elementy grywalizacji i escape roomu, które aktywizują uczniów i pobudzają ich ciekawość. Skłaniają do rozwiązywania zagadek i zabawy, w trakcie której w sposób „bezbolesny” utrwalają materiał.

Gratulujemy!

Wspacie psychologiczne

Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja budzi wiele obaw, lęków i problemów zarówno wśród rodziców jak i samych uczniów.

Na ten trudny czas kiedy możliwość osobistych spotkań uczniów i rodziców z nauczycielem, pedagogiem i psychologiem nie jest możliwa, szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów oraz rodziców. 

Czytaj dalej

Ograniczenia w przebywaniu w budynku

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w szkole. Zachęcamy Państwa do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną: sp1@pze-pszczyna.pl, a także kontakt telefoniczny: 032 210 36 86 lub 606 124 679.
W przypadku konieczności osobistej wizyty prosimy o wcześniejsze umówienie.  W pilnych sprawach sekretariat czynny w budynku na ul. Bogedaina 1.