Laboratoria przyszłości

W naszej szkole realizowany jest projekt „Laboratoria Przyszłości”.

Jak wykorzystujemy sprzęt i pomoce? – o tym będziemy na bieżąco tutaj informować.

  1. Magnetyzm
  2. Prąd elektryczny, obwody elektryczne
  3. Zajęcia z robotami w klasach młodszych
  4. Zasady dynamiki Newtona
  5. Warsztaty plastyczne
  6. Decoupage
  7. Poznanie świątecznych zwyczajów krajów anglojęzycznych
  8. Jak powstaje tkanina
  9. Rozpoczynamy przygodę z kodowaniem
  10. PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowoczesna szkoła to szkoła, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Nasza szkoła w ramach programu otrzymała wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiono: 2 drukarki 3D, kamerę cyfrową ze statywem, sprzęt oświetleniowy do rejestracji wideo, dyktafon, mikrofon kierunkowy, laptopy, zestawy klocków konstrukcyjnych, zestaw LEGO, zestawy robotów Photon

– wyposażenie pracowni fizycznej: Drabina Jakuba, obwody elektryczne oraz pomoce dydaktyczne do nauki elektryczności, elektrostatyki i magnetyzmu.

– wyposażenie pracowni technicznej: skrzynki techniczne z narzędziami do obróbki drewna i metalu, maszyna do szycia, krosna tkackie

Pozyskane w programie pomoce i nowoczesny sprzęt uatrakcyjnią zajęcia szkolne
i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, a w klasach IV-VIII na lekcjach techniki, fizyki, informatyki oraz
w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.