Karta rowerowa

Egzamin na kartę rowerową – informacje ogólne

Do egzaminu na kartę rowerową przystępują chętni uczniowie (nie jest obowiązkowy). Część teoretyczna ma formę testu, który zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

Uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego po otrzymaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Warunkiem otrzymania karty rowerowej jest :

  • ukończone 10 lat,
  • uzyskanie zgody rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej – pobierz
  • zaliczenie testu sprawdzającego wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego,
  • wykazanie się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.

Informacje związane z bezpieczeństwem w warunkach zagrożenia epidemicznego

  1. Egzamin teoretyczny uczniowie piszą w czasie lekcji wg podanych poniżej terminów, w grupach kilkuosobowych z danej klasy, w oddzielnej sali. Sala po każdej grupie będzie wietrzona i dezynfekowana.
  2. W czasie egzaminu praktycznego uczniowie korzystają z własnego roweru i kasku ochronnego. Zdający nie może korzystać z roweru innego ucznia. Uczniowie przystępujący do egzaminu rower mogą przyprowadzić – nie mogą jednak na nim przyjeżdżać (nie posiadają jeszcze karty rowerowej).
    Do dyspozycji uczniów, którzy nie będą mieli możliwości jazdy na własnym rowerze będzie rower szkolny (składak), który po każdorazowym przejeździe ucznia  będzie dezynfekowany.
  1. Egzamin będzie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ, GIS dotyczącymi organizacji zajęć w szkole oraz aktualnymi procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie w okresie pandemii COVID-19

Terminy przystępowania do egzaminu teoretycznego (test)

 

Planowane terminy przystępowania do egzaminu praktycznego – mogą ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe:

 

Uczniowie będą mieli możliwość  przystąpienia do egzaminu poprawkowego w terminach wyznaczonych przez nauczyciela.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu na kartę rowerową dostarczają do pani B. Englert, pani Magdaleny Musioł, pana P. Czekaja lub sekretariatu podpisaną zgodą rodziców w formularzu zaliczeń –  (formularz zaliczeń w załączniku – dostępny również u nauczycieli techniki) najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczoną datą egzaminu.

 

Przydatne linki:

http://rowerowaszkola.pl/

https://kartarowerowa.net.pl/