Dla Uczniów

Drodzy Uczniowie,

gdy macie jakieś zmartwienie lub musicie podjąć ważną decyzją warto opowiedzieć
o swoich kłopotach komuś bliskiemu, kogo darzycie zaufaniem. Wokół Was jest wiele osób które mogą pomóc w trudnej sytuacji. Są to rodzice, przyjaciele, nauczyciele oraz pedagog i psycholog szkolny.

Gdyby trudno Wam było rozmawiać z bliskimi możecie skorzystać z telefonów zaufania.

Od 7 grudnia 2020 r.  przez całą dobę, siedem dni w tygodniu działa Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i specjalny czat internetowy, który można znaleźć na stronie   https://brpd.gov.pl/strefa-dziecka/ 

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

W RAZIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO:

116 111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY FUNDACJI
DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

800 12 12 12 TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

800 119 119 TELEFON ZAUFANIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
(GODZ. 14.00 – 22.00)

800 080 222 CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA DZIECI

800 120 226 LINIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW

Jak uczyć się skutecznie – wskazówki dla uczniów

Skrzynka zaufania