Rekrutacja

Zapisy dzieci do pierwszej klasy na rok szkolny 2020/21

ZGŁOSZENIE DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

Trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie. Zapisami do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły.

Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 roku:
Osiedle Stare Miasto, Osiedle Śródmieście, Osiedle Józefa Piłsudskiego, Osiedle Siedlice

 1. pl. Dworcowy
 2. pl. ks. Prałata Józefa Kuczery
 3. pl. Targowy
 4. pl. Zwycięstwa i Wolności
 5. ul. 3 Maja
 6. ul. Astrów
 7. ul. Bankowa
 8. ul. Basztowa
 9. ul. Bednarska
 10. ul. Bielska – nr nieparzyste od 1 -13
 11. ul. Bieruńska – nr parzyste od 2 do 30
 12. ul. Bolesława Chrobrego
 13. ul. Brama Wybrańców
 14. ul. Bramkowa
 15. ul. Bratków
 16. ul. dr. Witolda Antesa
 17. ul. Dworcowa
 18. ul. Garncarska
 19. ul. Generała Hallera – nr 1 do nr 17
 20. ul. Górnośląska –nr nieparzyste 21 i 21A
 21. ul. Hubalczyków
 22. ul. Jana III Sobieskiego
 23. ul. Jana Kilińskiego
 24. ul. Józefa Brudnego
 25. ul. Józefa Poniatowskiego
 26. ul. Katowicka – nr parzyste od 2 do 32Z
 27. ul. Krokusów
 28. ul. ks. bp. Bogedaina
 29. ul. ks. bp. H. Bednorza z wyjątkiem nr 26 i nr 26A
 30. ul. L. Zamenhofa
 31. ul. M. Kopernika
 32. ul. Maków
 33. ul. Młyńska
 34. ul. Narcyzów
 35. ul. Parkowa
 36. ul. Partyzantów –od 1 do 27
 37. ul. Piastowska
 38. ul. Piekarska
 39. ul. Piwowarska
 40. ul. Ratuszowa
 41. ul. Różana
 42. ul. Rymarska
 43. ul. Rynek
 44. ul. Sokoła
 45. ul. Stefana Batorego
 46. ul. Storczyków
 47. ul. Strażacka
 48. ul. Tadeusza Kościuszki
 49. ul. Targowa
 50. ul. Tkacka
 51. ul. Tulipanów
 52. ul. W. Jagiełły
 53. ul. Warowna
 54. ul. Wojciecha Korfantego
 55. ul. Wojska Polskiego
 56. ul. Złocieni

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

 

REKRUTACJA DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca, która odbędzie się w marcu 2020 roku. 

 

Dokumenty do pobrania i inne informacje:

Zgłoszenie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym) [docx]

Wniosek do klasy I dla dziecka niezamieszkałego w obwodzie szkolnym [docx]

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej [pdf]

Terminy rekrutacji [pdf]

 

Uchwały Rady Miejskiej:

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2017 roku

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku