Rekrutacja

Zapisy dzieci do pierwszej klasy na rok szkolny 2020/21

REKRUTACJA DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca, która rozpoczyna się 3 marca 2020 roku. 

Informacje, terminy i dokumenty znajdują się na dole strony

ZGŁOSZENIE DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

Zapisami do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły.

Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 roku: Osiedle Stare Miasto, Osiedle Śródmieście, Osiedle Józefa Piłsudskiego, Osiedle Siedlice

pl. Dworcowy, pl. ks. Prałata Józefa Kuczery, pl. Targowy, pl. Zwycięstwa i Wolności, ul. 3 Maja, ul. Astrów, ul. Bankowa, ul. Basztowa, ul. Bednarska, ul. Bielska – nr nieparzyste od 1 -13, ul. Bieruńska – nr parzyste od 2 do 30, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Brama Wybrańców, ul. Bramkowa, ul. Bratków, ul. dr. Witolda Antesa, ul. Dworcowa, ul. Garncarska, ul. Generała Hallera – nr 1 do nr 17, ul. Górnośląska –nr nieparzyste 21 i 21A, ul. Hubalczyków, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Jana Kilińskiego, ul. Józefa Brudnego, ul. Józefa Poniatowskiego, ul. Katowicka – nr parzyste od 2 do 32Z, ul. Krokusów, ul. ks. bp. Bogedaina, ul. ks. bp. H. Bednorza z wyjątkiem nr 26 i nr 26A, ul. L. Zamenhofa, ul. M. Kopernika, ul. Maków, ul. Młyńska, ul. Narcyzów, ul. Parkowa, ul. Partyzantów –od 1 do 27, ul. Piastowska, ul. Piekarska, ul. Piwowarska, ul. Ratuszowa, ul. Różana, ul. Rymarska, ul. Rynek, ul. Sokoła, ul. Stefana Batorego, ul. Storczyków, ul. Strażacka, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Targowa, ul. Tkacka, ul. Tulipanów, ul. W. Jagiełły, ul. Warowna, ul. Wojciecha Korfantego, ul. Wojska Polskiego, ul. Złocieni

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Dokumenty do pobrania i inne informacje:

Zgłoszenie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym) [docx]

Wniosek do klasy I dla dziecka niezamieszkałego w obwodzie szkolnym [docx]

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej [pdf]

Terminy rekrutacji [pdf]

Uchwały Rady Miejskiej:

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2017 roku

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku