„Wszystkie śmieci są Nasze” – SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2022

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2022″. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci są Nasze”.

We wtorek 20 września, uczniowie zaopatrzeni w rękawice ochronne oraz worki foliowe starannie porządkowali teren wokół szkoły i Park Pszczyński. Akcja przebiegała sprawnie i z dużym zaangażowaniem uczestników.

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

Celem ,,Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska- poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długotrwałe, rozbudowane programy ekologiczne.

Dziękujemy za wzorowo wykonane zadanie!