Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

REKRUTACJA DO KLASY I na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo!

12 marca br. zostanie uruchomiony serwis internetowy https://sp-pszczyna.nabory.pl przeznaczony do zgłoszenia lub rekrutacji na wolne miejsca, dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w gminie Pszczyna na rok szkolny 2024/2025.

Zapisy i rekrutacja będą się odbywały elektronicznie na stronie: 

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz  ZGŁOSZENIA  i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej. 

Po wypełnieniu w systemie, formularz należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły,  w obwodzie której zamieszkuje dziecko. 

W przypadku zapisu do szkoły obwodowej, dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów – będzie ono przyjęte do tej szkoły z urzędu. 

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie  od dnia 12 marca 2024 r. godz. 8:00 do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godz.20:00 

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU 

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły poza obwodowej, w przypadku, gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I. 

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 12 marca 2024 r. godz. 8:00 do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godz. 20:00. 

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji. 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. 

Wszystkie informacje dot. rekrutacji znajdziecie Państwo poniżej: 

https://bip.pszczyna.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-2024-2025-do-klasy-i-szkoly-podstawowej