Podsumowanie konkursu „Portret księżnej Daisy”

W pierwszej połowie kwietnia Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu ogłosiła I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Portret Księżnej Daisy”, do którego udziału zaprosiła naszą placówkę. Konkurs organizowany był w ramach obchodów Roku Daisy 2023.

Celem konkursu było:

  1. Rozwijanie zainteresowania historią Daisy w niekonwencjonalnej formie.
  2. Popularyzacja wiedzy.
  3. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów.
  4. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy chcieli w formie plastycznej zaprezentować portret księżnej.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Wpłynęło ponad 60 prac konkursowych. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt, a ich autorzy zasługują na wielkie uznanie i pochwałę. Wyłonienie zwycięzców z tak dużej ilości uczestników było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się dużą samodzielnością. Podczas oceny zwracano uwagę również na aktywność twórczą, umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, zagospodarowanie przestrzeni, estetykę wykonania oraz zgodność pracy z tematyką.

Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić laureatów w następujących grupach wiekowych:

Klasy I – II

  1. miejsce – Sonia Prokopowicz kl. 1a
  2. miejsce – Franciszek Klimczyk kl. 2b
  3. miejsce – Helena Pronobis kl. 1a

Klasy III – V

  1. miejsce – Kamila Osińska kl. 3b
  2. miejsce – Hanna Kurek kl. 4b
  3. miejsce – Nikola Stalmach kl. 3a

Wyróżnienia:
Lena Szczęsny kl. 2a
Oliwia Pniok kl. 2a
Julia Banot kl. 2b
Lilia Fuchs kl. 1a
Małgorzata Michalik kl. 1a

Laureaci konkursu oraz wyróżnione dzieci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim dzieciom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą. Wyróżnione prace zostaną wysłane do zaprzyjaźnionej szkoły w Wałbrzychu, aby stanowiły piękne tło obchodów Roku Księżnej Daisy.